YAŞLILIK KONSEYİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Yaşlılık konseyi Derneği Olağan Genel Kurulu, 12 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14:00’ de “27 Aralık Sokak No:3 Çankaya / Ankara” adresinde aşağıdaki gündemde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde. İkinci toplantı 19 Nisan 2018 Perşembe günü aynı adreste saat 14:00’ de gerçekleştirilecektir.
Saygılarımızla 
YÖNETİM KURULU 
 
GÜNDEM 
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Heyeti oluşturulması 
3- Yönetim Kurulunun ibrası 
4- Denetleme Kurulunun ibrası 
5- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun Seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış