2012 Örnek Kıdemli Vatandaş

İbrahim BODUR
Gülgen DURAL
Kazım ERGUN
Prof. Talat HALMAN
Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK
İdris YAMANTÜRK
Güllü AKDEMİR