Söylemlerimiz

Diyoruz ki: "TÜRYAK; toplumsal bir gündemdir."
TÜRYAK, ileri yaşaki bireylerin yaşamını toplumsal gündeme taşımayı ve bu gün
deme süreklilik kazandırmayı hedeflemektedir. 
İleri yaşlı bireylerin sağlıktan barınmaya, sosyal koşullardan yasal hak ve güvencelere, kadar tüm sorunlarına köklü ve organize çözümler üretmektedir.

Diyoruz ki: "TÜRYAK, bir gelecek projesidir."
TÜRYAK, günümüzün ve geleceğin 55 yaş üzeri kişilerinin yaşam kalitesini yükseltecek projelere ulusal ve uluslararası destekler sağlamak için çalışmaktadır.

Diyoruz ki: "TÜRYAK, değerler yaratır."
İleri yaşlı nüfusta birikmiş bilgiler ve deneyim atıl tutulamayacak ölçüde değerlidir.

TÜRYAK, oluşturacağı organizasyon ile bu bilgi ve deneyim birikimini toplumumuzun ve iş dünyamızın hizmetine sunacaktır. 

Uzman nitelikli ileri yaşlılar, ilgili uzmanlık dallarına gereksinim duyan şirketlere yönlendirilecektir. Toplum hizmetlerinde yararlanılacak uzmanlar da, bu hizmetleri üreten sosyal kuruluşlara yönlendirilecektir. Bu hizmet için gerekli iletişim ağını TÜRYAK kuracak ve yönetecektir.

Diyoruz ki: "TÜRYAK, toplumsal bir amaçtır."


- Din, dil, ırk, cinsiyet farklılıkları gözetmeksizin tüm yaşlı bireylere ilişkin toplumsal duyarlılığı arttırmak, 
- İleri yaşlarda oluşmuş bireysel bilgi ve deneyimleri hem iş dünyasına hem de toplumun yararlanacağı hizmetlere dönüştürmek, 
- Okuma-yazma bilmeyen yaşlı sayısını, ulusal ve uluslararası kampanyalarla en aza indirmek.
- Gerontoloji alanında ar-ge çalışmaları yaptırmak ve destek olmak,
- Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik kurum ve kuruluşlarda görev alacak personelin yetiştirilmesine dönük eğitim programları yapmak,
- Genelde toplum sağlığı, özelde yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunmak, programlar yapmak, 
- Yaşlı bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmalarını yapmak ve ilgili kuruluşlara bu konuda işbirliği oluşturmak,
- Yaşlılık konusu çerçevesinde evrensel düzeyde geliştirilen sosyal politikaların ve standartların uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,


TÜRYAK yol haritasının kilometre taşlarındandır.


Sözün bittiği yer :
Yaşlılık, sadece rakamsal bir artış değildir. Yaşlılık, kamuoyunun ilgisini odaklaması gereken sosyal bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu ertelemek istemeyenlerin adresi TÜRYAK’dır.

Gelin birlikte çalışalım.