Onur Üyeliği

TÜRYAK'a maddi ya da manevi katkıları sonucu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla gerçek kişilere verilen bir üyelik olup, bu üyelerin herhangi bir biçimde aidat ödeme yükümlüluğü yoktur. Anılan üyelerin, Genel Kurul'da oy kullanma, seçme ve seçilme hakları olmayıp, görüş ve önerilerini, gerek Genel Kurul'da gerekse de çalışma gruplarına sunmaları mümkündür. Yine Uluslararası alanda Derneğe hizmet verebilecek, Dernek Çalışmalarına ilgi duyan ve faaliyetlerden haberdar olmak, etkinliklere katılmak ve katkıda bulunmak isteyen Türk vatandaşı olmayan kişiler de Onur Üyesi olabilirler. Mevzuat gereği izin gereken hallerde, gerekli izinler alınarak, kişinin tasdikli pasaport fotokopisi ile başvurusu ve Yönetim Kurulunun kararı gerekmektedir.