Kurucu Üyelik

TÜRYAK tüzüğünün 34.Maddesinde kurucu olarak adları yazılı gerçek kişilerdir. Kurucu üyeler bu sıfatlarını, Tüzükte belirlenen yıllık aidatı ödedikleri veya dernek üyeliğini kaybettirecek bir suç işlemedikleri sürece veya kendileri istifa etmedikçe devam ettirirler. Bu üyeler TÜRYAK'ın tüm hizmetlerinden istifade edebilecekleri gibi, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı ile tüm çalışma gruplarına katılabilme haklarına sahiptirler.