Asil Üyelik

Sosyal Hizmetler ve yardım alanında çalışan yaşlı haklarını temsil eden ya da bu amaca yönelik hizmetleri bulunan özel sektör kuruluşları tüzel kişilikleri ile bunların yöneticileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tüzel kişilikleri ile bunların temsilcileri ya da bu konuda bağımsız olarak sosyal ya da bireysel faaliyet gösteren gerçek kişiler, Yönetim Kurulu Kararıyla haklarında üyelik kararı verilmeleri ve bu Tüzükte belirlenen katılım aidatını ödemek sureti ile Asıl Üye olabilirler. Bu üyeler, ayrıca Tüzükte belirlenen yıllık aidatlarını ödemek zorunda olup bu durumda, TÜRYAK'ın tüm hizmetlerinden istifade edebilecekleri gibi, Genel Kurul'da oy kullanma seçme ve seçilme hakkı ile tüm çalışma gruplarına katılabilme haklarına sahiptirler. 
Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır. Yıllık aidat ise 100 TL'dir.