2019

TÜRYAK 2019 PHRONESİS YAŞAM USTALIĞI KONGREMİZİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK!

TÜRYAK 2019 Phronesis Yaşam Ustalığı Kongre’sinde, yaşlılığa ilişkin farkındalığı, duyarlılığı arttırmak amacıyla, 30 Eylül 2021 sabahı “Yaşama Sanatında Yaşsız Olmak…” başlıklı bir söyleşi ile başlandı. Daha sonra konusunda uzman kişilerin katkılarıyla “Kucaklayıcı Mekanlar/ Yaşlı Dostu Kentler” konulu panelimiz ile Kongremiz devam etti ve “Phronesis Yaşam Ustalığı” konulu panelimiz ile de son buldu.  İkinci Panelimizde “Yaş Alma”, “Yaşlanma”, “Yaşam Ustalığı”nın birlikte düşünülmesi gereği üzerine odaklanıldı. Yaşam deneyiminin sınırlarının belirlenmesi amaçlandı. Kim yapabilir ki... Ancak, tüm bir yaşamı anlama ve değerlendirme çabasında, tanıdık ve asla vazgeçilmez sandığımız kavramları gözden geçirebiliriz... Hatta tüm bu kavramlardan vazgeçebiliriz... Geleneksel buluşmamız, bu kez yaşam deneyimlerimizi dile getirmede yetersiz kalan kavramların dışına çıkma olanağını sorgulama çabasını öne çıkardık... “Yaşam Ustalığı” diye Türkçeleştirdiğimiz “Phronesis” kavramı bize kılavuzluk yaptı. Buluşmamızda, seçtiğimiz temanın köken öğelerini bir araya getiren bir paneldi; panel katılımcıları kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları ve deneyimlerini “Yaşam Ustalığı” düşüncesi ile taçlandırdı ve bu yolda yaş alan bilim insanları ve sanatçılardan oluşturuldu...

Yurt içi ve yurt dışından seçilerek gelen Örnek Kıdemli Vatandaşlar, birbirleriyle iletişim kurup, topluma verecekleri mesajları aktarma fırsatı buldular.

Kongremiz hem ulusal hem de uluslararası yapısı ve geniş katılımıyla, yalnızca ülkemizde değil dünya

çapında medyanın ilgi odağı oldu. Özellikle yurt dışından seçilen Örnek Kıdemli Türk Vatandaşların    

katılımı ülkemizin tanıtımına büyük katkıda bulundu. Bu katılım ve ilgi, geçtiğimiz yılların Uluslararası

Kongrelerinde ve etkinliklerinde açıkça gözlenmiştir.

             Kongremiz 30 Eylül – 1 Ekim  tarihlerinde 2 gün olarak gerçekleşti.

                                                                                 

  1. gün (30 Eylül 2019); Yurt içi ve yurt dışından gelen Örnek Kıdemli Vatandaşların tanıştığı,  fikir ve düşüncelerini paylaştıkları “Phronesis Yaşam Ustalığı” konulu bir Kongre düzenlenmiştir.

                                                                                 

  1. gün (1 Ekim 2019); Hoş geldiniz Konuşması, protokol konuşmaları ve konuk konuşmacının yer aldığı bir toplantı yapılmış, üst düzey liderler, yetkililer, karar vericiler, akademisyenler, üniversite öğrencileri, STK temsilcileri, mahalli idarecilerin temsilcileri, yerel, ulusal, uluslararası medya mensupları katılmıştır. Bu toplantı sonrasında Örnek Kıdemli Vatandaşların ödülleri verilmiştir.