2018

TÜRYAK 2018 YILI KONGREMİZİ TAMAMLADIK!

TÜRYAK 2018 Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi’nde, yaşlılığa ilişkin farkındalığı, duyarlılığı ve nesiller arası dayanışmayı arttırmak amacıyla Örnek Kıdemli Vatandaşların gençlere olan mesajlarını verecekleri, çeşitli  üniversitelerden öğrencilerin ve medya  mensuplarının, katıldığı bir çalıştay düzenlemiştir. Bu  çalıştayda toplumun takdir ve sevgisini kazanarak Örnek  Kıdemli Vatandaş  seçilmiş olan katılımcıların, hem yeni  nesille,  hem birbirlerine hem de topluma olan mesajları aktarılmıştır. Böylece yurt içi ve yurt dışından seçilerek gelen Örnek Kıdemli Vatandaşlar, birbirleriyle iletişim kurup, topluma verecekleri mesajları aktarma fırsatı buldular.

Kongremiz hem ulusal hem de uluslararası yapısı ve geniş katılımıyla, yalnızca ülkemizde değil dünya

çapında medyanın ilgi odağı oldu. Özellikle yurt dışından seçilen Örnek Kıdemli Türk Vatandaşların    

katılımı ülkemizin tanıtımına büyük katkıda bulundu. Bu katılım ve ilgi, geçtiğimiz yılların Uluslararası

Kongrelerinde ve etkinliklerinde açıkça gözlenmiştir.

             Kongremiz 27 -28 -29 Eylül 2018 tarihlerinde 3 gün olarak gerçekleşmiştir.

                                                                                 

  1. gün (27 Eylül 2018); Yurt içi ve yurt dışından gelen Örnek Kıdemli Vatandaşların kendilerini tanıtıp, birbirlerini tanıyacakları bir toplantı düzenlenmiştir.

                                                                                 

  1. gün (28 Eylül 2018); Örnek Kıdemli Vatandaşların, gençlerin, akademisyenlerin, yerel, ulusal, uluslararası medya mensuplarının da katıldığı bir Çalıştay yapılmıştır. Çalıştay sonrasında Gala Yemeği düzenlenmiştir.

                                                                                 

  1. gün (29 Eylül 2018); Hoş geldiniz Konuşması, protokol konuşmaları ve konuk konuşmacının yer aldığı bir toplantı yapılmış, üst düzey liderler, yetkililer, karar vericiler, akademisyenler, üniversite öğrencileri, STK temsilcileri, mahalli idarecilerin temsilcileri, yerel, ulusal, uluslararası medya mensupları katılmıştır. Bu toplantı sonrasında Örnek Kıdemli Vatandaşların ödülleri verilmiştir.