2017

TÜRYAK 2017 ÖRNEK KIDEMLİ VATANDAŞ KONGRESİ ‘Nİ TAMAMLADIK!

TÜRYAK 2017 Örnek Kıdemli Vatandaş Kongremiz 28-29-30 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Mövenpick Levent Oteli Salonlarında başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Kongremize, yurt içinden; 17 ilimizden, Büyükşehir Belediyelerinin ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin seçtiği Örnek Kıdemli Vatandaşlar; yurt dışından; T.C. Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla 14 ülkeden seçilen Örnek Kıdemli Vatandaşlar katılmışlardır. Türkiye coğrafyasının büyük bir bölümünü temsil eden Örnek Kıdemli Vatandaşlar ile Amerika, Avrupa ve Avusturalya’ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen Örnek Kıdemli Vatandaşlar, etkinliğimizde bir araya gelmiş, birbirleriyle tanışma fırsatını bulmuşlardır. Etkinlik kapsamında “Nesiller Arası Dayanışma ve Deneyim Aktarım Çalıştayı” 29 Eylül 2017 tarihinde, Prof.Dr. Nezih Orhon yönetiminde interaktif bir formatla gerçekleştirilmiştir. Bu Çalıştayda Örnek Kıdemli Vatandaşlarımız, üniversite öğrencileri ve basınla bir araya gelmiş; bilgi birikimlerini, deneyimlerini ve mesajlarını aktarmışlardır. Bu paylaşım, nesiller arası dayanışma konusunda çok önemli örnekler sergilemiş; hem Örnek Kıdemli Vatandaşlar, hem de gençler için anlamlı bir Çalıştaya dönüşmüştür. Etkinliğimizde bir araya gelip tanışan, deneyimlerini paylaşan Örnek Kıdemli Vatandaşlarımız kendi aralarında bir iletişim ağı kurarak birbirlerine destek olma bilgilerini paylaşma kararı almışlardır.

Bu etkinliğin lideri ve öncüsü olan TURYAK Yaşlılık Konseyi Derneği, “Yaşlılara verilmesi gereken önemin ve değerin anlamlı bir örneğini hayata geçirmiş, bu amacını hem yurt içinde, hem de yurt dışında duyurma fırsatını bulmuştur.  Yerel, ulusal ve uluslararası basında da büyük ilgi gören etkinliğimiz, bu yolla, “Yaşlı Dostu Toplum” imajının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yankı bulmasına yardımcı olmuştur.

-----------------

NESİLLERARASI DAYANIŞMA VE DENEYİM AKTARIM ÇALIŞTAYI 

“KUŞAKLARARASI İLETİŞİM – KUŞAKLAR KONUŞUYOR, KONUŞTUKÇA PAYLAŞIYOR”

29 Eylül 2017 tarihinde deneyimli ve hala paylaşmaya, dinlemeye, aktarmaya ve en önemlisi kendilerinden gençler ile üretmeye son derece açık yaklaşık 50 kıdemli örnek bireyimiz ile bir araya geldik.

Nesiller arası diyalog ve iletişim temalı çalıştayımız sırasında özellikle kıdemli bireylerimizin gençleri aralarına alma, onları tanıma ve onlarla bir arada bir şeyi gerçekleştirme isteği hem çok özeldi, hem de üzerinde durulup sonuçlar çıkarılması gereken bir noktaydı.

Kıdemli vatandaşlarımız geçmişten taşıdıkları çok sayıdaki anının hala koruyucusu durumunda. Daha da ötesinde, bu anıları kendilerinden daha genç kuşaklar ile paylaşmak konusunda büyük bir isteğe sahipler. Paylaşılan anılar içerisinde şu başlıklar ön plana çıktı:

- ‘bir insanın nasıl yetişeceğinden’,

- ‘ehli olan insan ve ehli olanın işi yapmasına’,

- ‘vatanı vatan yapan değerlere sarılmanın önemine’,

- ‘insan olarak doğruluğun ve dürüstlüğün’,

- ‘kendilerinden daha küçüklere; özellikle farklı dezavantajlar içinde olan kişilere yardım edilebilmesini’,

- ‘bir gencin, bir zihinsel engellinin, bir çocuğun ve daha birçoğunun yetişebilmesinde yetişkin ve kıdemli bireylerin üstlendiği rolleri’,

- ‘kıdemli bireylerin de gündelik hayatın içinde olması gerektiği’,

- ‘gençlerin günümüzdeki gördüğümüz iletişim teknolojilerini kullanırken çevrelerini unuttukları’,

- ‘kıdemli bireylerin özellikle yakınları, değer verdikleri söz konusu olduğunda iletişim teknolojileri konusunda hızla adım atabildikleri ve istekle kullanım sağlamak istedikleri’ gibi konular paylaşıldı.

Değerli kıdemli katılımcılarımızın düşüncelerinin yanında katılımcı genç arkadaşlarımız da paylaşılan bu değerlerden gençler olarak kendilerinin de yararlanacağını; bu fikirlerin görülebilmesi sayesinde kendilerinin de yararlanmakta çok istekli olacaklarını ve hatta bu birlikteliğin bu nedenle çok değerli olduğunu belirttiler.

Sonuç olarak, nesiller arası diyaloğa ilişkin belli ölçekte örnek sayılabilecek bu buluşmada aslında “nesiller arası” ifadesinin büyük ölçüde zamana ilişkin teknik bir ifade durumuna geldiği görülmüştür. Kıdemli katılımcılar ile genç arkadaşlarının diyaloglarının yoğunlaşması ile birlikte ortak değerlerinin ne kadar çok olduğunu keşfetmeleri belki de bu çalıştayın en değerli çıktısı olmuştur. Gençlerin özellikle “işte biz de hala o değeri, bu değerleri arıyoruz” gibi ifadeleri çalıştayın en değerli ifadelerinden olmuştur.

Tüm katılımcıların yukarıda yer alan ifadelerin içerisinde görüşlerini iletmiş olmaları bu alanda yer alacak faaliyetlere ilişkin olarak yapılması gereken ne çok şeyin olduğunu da ortaya koymuştur.

Prof. Dr. Nezih Orhon 

------------------

TÜRYAK 2017 ÖRNEK KIDEMLİ VATANDAŞ KONGRESİ MAKALE YARIŞMASI SONUÇLARI

TÜRK TOPLUMUNDA YAŞLILIK ALGISI: DÜN / BUGÜN / GELECEK 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ;                   PROF. DR. İRFAN KALAYCI

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ;                     İREM GÜR

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ;               HAKAN İŞİTMEZ

---------

“TÜRYAK 2017 YILI ÖRNEK KIDEMLİ VATANDAŞ KONGRESİ " 

Geleneksel TÜRYAK 2017 Örnek Kıdemli Vatandaş Kongresi 29-30 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. 

KONGRE PROGRAMI İÇİN LÜTFEN BURAYA TIKLAYIN 

Yurt içi ve yurt dışından seçilecek 40 Örnek Kıdemli Vatandaş’ımızın ödüllendirileceği bu etkinlik kapsamı içinde “Türk Toplumunda Yaşlılık Algısı; Dün, Bugün, Gelecek” konulu bir makale yarışması da yapılacak olup yarışma şartnamesi aşağıdadır.


TÜRYAK 2017 ÖRNEK KIDEMLİ VATANDAŞ KONGRESİ MAKALE YARIŞMASI 

KONU: TÜRK TOPLUMUNDA YAŞLILIK ALGISI: DÜN / BUGÜN / GELECEK 
Dünya ölçeğinde yaşlı nüfus oranı gittikçe artmaktadır. Basit demografik bir gözlemin ötesinde toplumun önemli bir kesimini oluşturan yaşlı nüfusun yaşam kalitesi, toplumsal işlevi ve konumu önem kazanmaktadır. Bu durumda Türkiye’deki yaşlılık algısının, konuyla ilgili üretilecek toplumsal politikaların belirlenmesinde yaşamsal önemi vardır. Yarışmacılardan beklenen, kalın çizgilerle belirtilen bu düşünceleri dikkate alarak Türkiye’deki yaşlılık algısını konu edinmeleri ve yeni açılımlara esin kaynağı olmalarıdır.

KOŞULLAR: Yarışma herkese açıktır. Yarışmaya katılanlar makalelerinin telif ve yayın haklarını bütünüyle TÜRYAK’a devretmiş sayılırlar. Makale bilimsel etik ve yayın ilkelerine uygun biçimde 3500-5000 sözcük sayısı aralığında Microsoft Word ya da uyumlu bir programda Times New Roman ve 12 Punto olarak yazılmalıdır. Makaleler A4 kâğıda çıktı alınarak, bir adet CD’ye dijital kopyası ve yarışmacının özet özgeçmişi ile birlikte aşağıda belirtilen adrese kargo/posta yoluyla gönderilecektir. Gönderilen, dereceye giren ve/veya yayımlanan tüm makalelerin yazarları, bu yarışmaya başvurmak ve makalelelerini göndermek suretiyle, bu makalelerin, TURYAK'ın üstleneceği başkaca bir mali ya da hukuki yükümlülük olmaksızın, web sayfası, kongre kitapçığı ve TURYAK'ın uygun gördüğü diğer mecralarda, TURYAK tarafından kullanımına ya da yayımına onay vermiş olacaklardır.

SON TESLİM TARİHİ: 15 MAYIS 2017 mesai bitimine kadar. 

ÖDÜLLER:
BİRİNCİYE ; 5.000TL; 
İKİNCİYE ; 3.000TL; 
ÜÇÜNCÜYE; 2.000TL ödül verilecektir.

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ: 
Prof.Dr. Ahmet İNAM 
Prof.Dr. Kurtuluş DİNÇER 
Prof.Dr. Aylin GÜNGÖR BARAN 
Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN

ÖDÜL TÖRENİ : Ödüller 30 EYLÜL 2017 tarihinde İSTANBUL’da yapılacak “TÜRYAK ÖRNEK KIDEMLİ VATANDAŞ KONGRESİ” ödül töreninde sahiplerine sunulacak olup, yarışmada ödül alan makaleleri ihtiva eden kongre kitabı katılımcılara dağıtılacaktır. 

POSTA ADRESİ:

Prof.Dr. Ertuğrul Rufayi TURAN 
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Felsefe Bölümü, 
Atatürk Bulvarı, No: 45 / 45A 
06100, Sıhhiye / ANKARA

BİLGİ İÇİN E-POSTA ADRESİ: ertugrulturan@hotmail.com