2012

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / GRUNDTVIG TOPLANTISI GAZİANTEP’TE YAPILDI
28-30 Kasım 2012

2012 yılının “Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Grundtvig konulu izleme programı kapsamında Gaziantep’te 28-30 kasım 2012 tarihinde yapılan toplantıya Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimizden Doç Dr Sayın İlhan Dülger, Sayın Emel Danışoğlu ve İstanbul temsilcimiz Sayın Fügen Mavi katıldılar.

Doç. Dr. Sayın İlhan Dülger’in “Aktif Yaşlanma Ve Kuşaklar Arası Dayanışma “konulu sunumuyla başlayan toplantı iki gün süresince üç çalıştayla devam etmiştir. Yapılan çalıştayların değerlendirildiği ve Prof.Dr Sayın Emine Özmete’nin Moderatörlüğünde yapılan panele “Aktif Yaşlanmanın Değerlendirilmesinin Önemi: Ekonomik Ve Toplumsal Kazançlar”konulu sunumu ile  Doç. Dr. Sayın İlhan Dülger; Derneğimizin ilkeleri, kuruluşundan bugüne kadar yaptığı tüm çalışmaları ve etkinlikleri ile 4-6 Ekim 2013 tarihinde yapılacak olan IFA-Türyak Uluslararası Istanbul Yaşlılık Girişimi Fuar ve Kongresi ilgili sunumu ile Sayın Emel Danışoğlu katıldılar.
 


TÜSİAD VE UNFPA TOPLANTISI YAPILDI  
27 Kasım 2012 

27 Kasım 2012 tarihinde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) ve UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) nın Ankara Hilton Otelinde müştereken tertipledikleri “2050
ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” projesi kapsamında “İş Gücü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemlerine Bakış” raporlarının tanıtım toplantısına Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Emel Danışoğlu katılarak konu hakkındaki TÜRYAK görüşlerini dillendirmiş ve düşüncelerimizi katılımcılara aktarmıştır.
 


2012 AKTİF YAŞLANMA VE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA YILI 
20 Kasım 2012 

2012 yılının “Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma Yılı” olarak ilan edilmesi ve buna paralel olarak Grundtvig Programı kapsamında Ankara İçkale Otelinde 20 Kasım 2012tarihinde yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Emel Danışoğlu Derneğimizi temsilen katılmış ve “Ülkemiz Aktif Yaşlanma Konusuna Niçin ve Nasıl Eğilmeli'' konulu bir sunuş yapmıştır. Sayın Danışoğlu ilgi ile izlenen sunuşunu takiben katılımcıları Derneğimiz ve ilkelerimiz hakkında bilgilendirmiş ayrıca IFA – International on Ageing (Uluslararası Yaşlılık Federasyonu) ile olan ilişkilerimizi dillendirerek IFA-TÜRYAK Uluslararası Istanbul Yaşlılık Girişimi Fuar ve Kongresi hakkında bilgi vermiştir. 

 


2013 KONGRE HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR
11 Kasım 2012

IFA-TÜRYAK işbirliği ile 4-6 Ekim 2013 tarihleri arasında 
WOW ULUSLARARASI KONGRE MERKEZİ'nde tertip edilecek olan IFA-TÜRYAK Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimietkinliklerin hazırlık çalışmaları kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Kuzeyhan Özdemir, Sayın Cem Şeker, Koordinatörlerimiz Fügen Mavi ve Dr. İrem Ergun ile Taflan Turizm ve Seyahat Acentası  ve  Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. yetkilileri ile Başkanımız  Sayın Mete Boranın da katıldığı toplantı 11 Kasım 2012 tarihinde İstanbulda gerçekleştirilmiştir. Etkinlikle ilgili tüm konuların tartışıldığı bu toplantıda işbirliğimizin daha verimli yürütülebilmesi için kararlar alınmış, koordinasyon prensipleri belirlenmiştir.
 


10. KALKINMA PLANI SOSYAL HİZMETLER VE YARDIMLAR ÖİK CALIŞMALARI
6-7 Kasım 2012 

3-4 Eylül 2012 tarihleri arasinda T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar ÖİK çalışmalarına TÜRYAK Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın  Emel Danışoğlu katılmıştır.

Ankara Sheraton Otelinde tüm gün süren bu çalışmalarda sosyal hizmet ve yardımlara neden  ihtiyaç duyulduğu ,nasıl hizmet ulaştırılabileceği, dünyada ve AB 'de sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler, Türkiye’deki durum, bu alandaki zihniyet dönüşümleri, organizasyon ve alt yapı, yeniden yapılanma çalışmaları, muhtemel etkilenmeler , 2023 vizyonu  ve stratejiler tartışılmıştır. 

Yaklaşık 40 uzman, akademisyen ve yöneticinin katıldığı bu toplantıların  II.cisi 6-7 Kasim 2012 tarihlerindeki tüm gün süren oturumlarla sonlandırılmıştır. 

 


10. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YAŞLILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU’NA KATILDIK
31 Ekim 2012 

Kalkınma Bakanlığınca başlatılan hazırlıklar çerçevesinde  yapılan Özel İhtisas Komisyonları çalışmaları 3 Eylül 2012 ve 31 Ekim 2012 tarihlerinde Ankara Sheraton Otelinde sürdürülmüş ve nihai rapor 31 Ekim 2012 tarihinde Bakanlığa sunulmuştur. 10. beş yıllık kalkınmanın önemli konularından biri olarak “YAŞLILIK”,  Derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Doç.Dr. İlhan Dülger, Sayın Emel Danışoğlu ve İstanbul Koordinatörümüz Sayın Fügen Mavi’nin katıldığı ayrı bir ihtisas komisyonunda görüşülmüştür. 

Özel İhtisas Komisyonları “demokratik planlama”nın bir aracıdır.  Bir politika alanı ile ilgili tüm tarafların çağrılı oldukları temsil zeminleridir. Bu komisyonlara kamu, özel kesim, işçi, işveren, tüketici, emekli, üniversiteler, meslek sahipleri, yazarlar, araştırmacılar, basın ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) katılırlar. Konuyla ilgili görüş, bilgi, araştırma sonuçları, katkı, istek, talep, öneri, tasarı ve projelerini serbestçe getirirler. Komisyon, kendi başkanını ve raportörünü seçerek çalışır, kararlar gerekçeleri ile tartışılarak ve oylanarak alınır, Özel İhtisas Komisyonları aldıkları kararları istediği kanaldan kamu oyuna duyurabilir. 

Yaşlılık Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında temsilcilerimiz yurtiçi ve yurtdışı birikimlerini diğer katılımcılarla paylaşmış ve ilerlemeci politika önerileri sunmuşlardır. Temsilcilerimiz komisyon üyeleri ile birlikte çalışararak dünya’da ve Türkiye’de artan yaşlı nüfus verilerini, uzun yaşama sürelerini, çalışma ve emeklilik içinde yaygınlaşan yeni olgu aktif yaşlanmanın toplumda yararlı biçimde değerlendirilmesi yollarını, çok ileri yaştakilere destekleri ve kuşaklararası dayanışmayı geliştirici teklif ve projeleri geliştirdiler. Önümüzdeki beş yılda ülkemizin yaşlılar konusunda sahip olmasını teklif ettikleri “vizyon”u belirlediler. Yaşlılık konusunda Türkiye’nin uygulaması gerekli politikaları seçenekli olarak hazırladılar. 

 


YAŞLILIK PLATFORMUNUN 1 EKİM DÜNYA YAŞLILIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ 
01 Ekim 2012 

Üyesi bulunduğumuz Yaşlılık Platformunun 1 Ekim Dünya Yaşlılık Günü münasebetiyle Hacettepe Üniversitesinde tertip ettiği etkinliğe Başkanımız Sayın Mete Bora konuşmacı olarak katılmış ve konuşmasında onurlu emeklilik için gerekli finansal yeterliliğin sağlanmasının ehemmiyetini vurgulamış ve önerilerimizi tartışmaya açmıştır. Başkanımız ayrıca evde bakım’ın ehemmiyetinin altını çizmiş ve bu hizmetin doğru bir şekilde verilebilmesi için  Belediyeleri ileri teknolojiler kullanmaya davet etmiştir. Yaşlı bakımında takip edilecek yöntemlerde geleneklerimize,  toplumsal alışkanlıklarımıza ve hassasiyetlerimize de özel önem gösterilmesini isteyen başkanımız SHÇEK’den kalan yaşamevlerinin ehil ve kapasiteli vakıf ve derneklere vakit kaybedilmeksizin bir an önce devredilmesinin doğru olacağını ifade etmiştir. 

 

Gençlerin de iştirak ettiği böyle güzel ve kapsamlı bir etkinliği tertip ettiği için Yaşlılık Platformu Başkanı Sayın Prof.Dr. Nuran Akdemir’i içtenlikle kutluyoruz. 
 


YÖNETİM KURULUMUZUN 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DEKLARASYONU 
01 Ekim 2012 

Hızla ilerleyen sağlık teknolojileri  ve  iyileşen yaşam koşulları neticesinde ömür beklentimiz son yüzyılda ortalama 25 yıl artmış ve artık yenidoğanlar için 100 yaşına ulaşmak bir hayal olmaktan çıkmıştır. 

Derneğimiz 2003 yılında 
• Tüm yaşlı bireylere ilişkin toplumsal duyarlılığı artırarak yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmaları yaparak bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği oluşturmak,

• İleri yaşlarda oluşmuş bireysel bilgi ve deneyimleri hem işdünyasına hem de toplumun yararlanacağı hizmetlere dönüştürmek,

• Ulusal veya uluslararası platformlarda yaşlıların yararına çalışan veya yaşlıları temsil edici nitelikte bir işlev üstlenmiş ülke ve dünya örgütleri arasındaki işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek,
amaçları ile kurulmuştur.

2000 yılında Birleşmiş Milletler’ce kabul ve deklare edilen “Bin Yıl Deklarasyonu”nda belirtilen “Bin Yıl Kalkınma Hedefleri”nde özellikle yaşlılar gibi dezavantajlı grupları ilgilendiren geniş içerikli ve kamu, sivil toplum örgütleri ve akademisyenleri da kapsayan ortamın yaratılması gerektiği belirtilmiştir.

Konuya verilen öneme istinaden 2012 yılında gerçekleştirilen Rio+20 zirvesinde “İstediğimiz Gelecek” teması işlenmiş,  Mart 2012 İstanbul Deklarasyonunda da konunun ehemmiyetinin altı çizilmiştir.  

Biz TÜRYAK olarak bahsedilen bütün bu çalışmalara her seviyede katkıda bulunmaya amade olduğumuzu beyan ediyoruz. 

TÜRYAK dünyanın yaşlılık alanında en önemli ve en büyük kuruluşu olan ve merkezi Kanada Toronto’da bulunan IFA-International Federation on Ageing (Uluslararası Yaşlılık Federasyonu)’na  2010 yılında üye olmuştur. Halen Türkiye’den ilk ve tek kurumsal üye olan TÜRYAK’ın başkanı Sayın Mete BORA 2010 yılından itibaren IFA Direktörler Kurulu’nda yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ile sıkı işbirliği içinde olan IFA, BM’de en üst düzeyde birinci seviye danışman statüsüne sahip olup New York BM Genel Merkezi’nde Daimi Temsilciliği bulunmaktadır. 1992 yılında BM Genel Kurulunda onaylanan ve her ülkenin ulusal programlarına konulması teşvik edilen yaşlı hakları prensiplerinin oluşturulmasında IFA’nın büyük katkısı bulunmaktadır.

Derneğimiz IFA ile birlikte çalışmalarına devam etmekte olup, Türk yaşlısının sesini uluslararası platformlarda duyurmakta ayrıca tertip ettiği Uluslararası organizasyonlarla Türkiye ve İstanbul’umuzun Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin yaşlılık ve yaşlanma konularında merkezi haline gelmesi için yoğun gayret göstermektedir. 
IFA’nın Birleşmiş Milletler ile yakın temasta olması bu gayretlerimize büyük destek sağlayacaktır. 

2050 yılı Türkiye’sinde nüfusun 99.700.000’e ulaşacağı, 15-64 yaş grubunun da nüfusun %64.5’unu teşkil edeceği tahmin edilmektedir. Derneğimiz nüfus yapısında gerçekleşecek bu radikal değişimin yaratacağı sosyo ekonomik ve diğer sorunların oluşumunu engellemek için nüfus dinamikleri de göz önünde tutularak tedbirler alınmasının ve planlamalar yapılmasının gerektiğinin altını önemle çizmektedir.

Son anayasa değişikliğinde takdirle karşıladığımız  yaşlılara sağlanan ayrıcalığın yapılacak yasal düzenlemelerle bir an önce uygulamaya sokulması dileğimizdir. 

Yaşlı ve yaşlılık sorunlarını itina ve ehemmiyetle ele alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile  Sağlık ve Kalkınma Bakanlıklarının bu girişimlerini takdir ediyor ve çalışmalara her düzeyde katılmaya ve katkıda bulunmaya amade olduğumuzu yineliyoruz. 

Bu bağlamda : 

 

- Onurlu emeklilik için gerekli finansal yeterliğin sağlanması, 
- Evde bakım hizmetlerinde Belediyelerin ileri teknoloji kullanmalarını
n
- Yaşlı bakımında geleneklerimize, hassasiyetlerimize ve toplumsal alışkanlıklarımıza özel önem gösterilmesinin,

- Yaşlılık ve yaşlanma bilincine, örf, adet ve geleneklerimizin vurgulanarak orta ve lise eğitim müfredatı içerisine alınmasını, 
- SHÇEK’den kalan yaşamevlerinin ehil ve kapasiteli vakıf ve derneklere vakit kaybedilmeksizin devredilmesinin, 
 

tartışılmaz doğrular olduğunu ifade ediyoruz.
 


IFA GENEL SEKRETERİ DR. JANE BARRATTIN ZİYARETİ 
17-19 Eylül 2012 

IFA-International Federation on Ageing (Uluslararası Yaşlılık Federasyonu) ile birlikte 4-6 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul
da gerçekleştirdiğimiz IFA-TÜRYAK İstanbul Uluslararası Yaşlılık Girişimi (IFA-TURYAK International Istanbul Inititative on Ageing) kongre ve fuar etkinliğimiz ile ilgili koordinasyon toplantılarına katılmak ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar ve Sağlık Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmek ve etkinliğimiz hakkında bilgi vermek üzere Dr. Jane Barratt Türkiye 17-19 Eylül tarihleri arasında gelmişlerdir. 

Başkanımız Sayın Mete Bora ve  Yönetim ve İcra Kurulu üyelerimizin de iştirak ettiği üst düzey görüşmeler gayet faydalı olmuştur. Dr. Jane Barratt ziyareti sürecinde aralarında Fatih Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Şerif Ali Tekalan
ın da bulunduğu bazı bilim adamlarımızla da görüşmüş “yaşlılık ve yaşlanma” ana başlığı altında ele alınabilecek muhtelif konularda yapılabilecek işbirliği modellerini müzakereye açmıştır. 
 


ZIVOT “AGEING CONNECTS” ULUSLARARASI KONGRESİ 
28 Mayıs - 01 Haziran 2012 

IFA ve Çek Yaşlılık Federasyonu ZIVOT işbirliği ile gerçekleştirilen “Ageing Connects” (Yaşlılık buluşturur/bağlar) ana temalı uluslararası kongre 28 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihleri arasında Prag’da gerçekleştirilmiştir. 

Kongrede muhtelif memleketlerden 435 tebliğ verilmiştir. 
Tebliğlerin ülkelere göre dağılımı şöyledir ; 

Kongrede yapılan çalıştaylarda ele alınan ana ve tali temalar aşağıdadır. 


YAŞLILAR VE GELİŞME 
a. İş ve yaşlanan çalışanlar 
b. Bilgi, öğrenim ve eğitime ulaşma imkanları 
c. Gelirin garantiye alınması, sosyal korunma, sosyal güven ve fakirliğin önlenmesi 

SAĞLIKLI GELİŞMELER VE YAŞLILARIN SAĞLIKLI YAŞAMI 
a. Sağlığın gündemde tutulması ve ömür boyu sağlıklı yaşam 
b. Tüm dünyada sağlık hizmetlerine eşit ulaşım 
c. Yaşlı insanların ruhsal destek ihtiyaçları 

DESTEKLEYİCİ ORTAMLARIN YARATILMASI VE SAĞLANMASI 
a. Konut ve çevre 
b. Hizmet sunucuların desteklenmesi 
c. İhmal, istismar ve sertlik 

BAĞLI TEKNOLOJİLER 
a. Bağlayan hizmetler ve hizmet sunucuları – e-sağlık, tele sağlık, tele mevcudiyet
b. Nesillerin katılımı – tweet, blog, sosyal katılım siteleri 
c. Yaşlıların eğitimi- teknoloji, cihaz ve ürünlerin öğretilmesi 


Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Doç.Dr.İlhan Dülger’in de bir tebliğ verdiği bu kongreye Sayın Prof.Dr. Emine Özmete de bir tebliğ ile iştirak etmiştir. Sayın Doç.Dr. İlhan Dülger’in tebliğ özeti için tıklayınız. 
 


IFA DİREKTÖRLER KURULU TOPLANTISI 
27 Mayıs 2012 

Üyesi olduğumuz IFA-International Federation on Ageing (Uluslararası Yaşlılık Federasyonu (
www.ifa-fiv.org) Direktörler Kurulu toplantısı 27 Mayıs 2012 tarihinde Pragda yapılmıştır. Başkanımız Sayın Mete Boranın da IFA Direktörü sıfatıyla katıldığı bu toplantıda IFA Başkanlığına 2. Dönemini de tamamlamış bulunan Mrs. Irene Hoskinsin yerine Dr. K.R. Gangadharan (Ganga) seçilmiştir.

Muhtelif gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Başkanımız Sayın Mete Bora ve IFA Genel Sekreteri Dr. Jane Barratt IFA-TURYAK işbirliği ile 4-6 Ekim 2013 tarihleri arasında İstanbul
da gerçekleştirilecek olan IFA-TURYAK Uluslararası İstanbul Yaşlılık Girişimi Kongre ve Fuarı ile ilgili olarak bilgi vermişler, soruları cevaplandırmışlardır. 
 


GENEL KURULUMUZU YAPTIK 
24 Nisan 2012 

TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği 24.04.2012 tarihinde saat: 14.00 da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmak üzere toplanmıştır. Genel Kurul
da yapılan toplantı neticesinde gündemin altıncı maddesi gereği yapılan oylama sonucu Yönetim Kuruluna ; 

-  Mete Bora   Başkan 
-  Akın Gökyay   Başkan Yardımcısı
-  Nilşen Ar   Üye 
-  Emel Danışoğlu Üye 
-  Kuzeyhan Özdemir  Üye
-  Cem Şeker  Üye
-  Süreyya Üzmez  Üye 

olarak seçilmişlerdir.