2010

TÜRYAK II. ULUSLARARASI ÖRNEK KIDEMLİ VATANDAŞLAR KONGRESİ 

"Dünya Krizine Bütünsel ve Sağlıklı Çözümler"

4-5 ARALIK 2010

İSTANBUL HILTON OTELİ VE KONGRE MERKEZİ / İSTANBUL

Danışma Kurulu 
TÜED
 Türkiye Emekliler Derneği 
AK PARTİ
 Yaşlılar Koordinasyon Merkezi 
WANGO
 World Association of Non-Govermental Organizations New York - A.B.D 
IFA
 International Federation On Ageing Toronto - Kanada 

 

GEREKÇE

Dünya Krizine Bütünsel ve Sağlıklı Çözümler

DÜNYADA GENEL KANI


Dünyayı rahatsız, huzursuz ve gelecek endişesi içine sokan bir durumla karşı karşıyayız. Dünya krizi sadece ekonomik değil bir sistem krizi olup, kültürler ve medeniyetler arası krizi, siyasal krizi ve ekosistem krizini kapsamaktadır. 

- Ekonomide yanlış politikaların momentumu tamamlanmadan yeni önerilerin resmi ve hâkim çevrelerden gelemeyeceği, çözümlerin bir kaç hâkim unsurun çıkarları veya sistem anlayışları (tüketim ekonomisi vb) nedeniyle yüzeysel, vakit kaybettirici ve sağlıksız olacağı ihtimalinin yüksek olduğu; 
- Çevre konularında (kirlenme, bozulma...), iklim (küresel ısınma, suyun başlıca hayat kaynağı oluşu...), aşırı kaynak kullanımı (petrol, toprak...) gibi konuların çok işlendiği, hep aynı çözümlerin tekrarlanmaya başlandığı, aslında bu dünyanın bu kadar nüfusu taşıyamayacak bir dünya olmadığı, halen insanlıktan saklanmaya çalışılanın yanlış insan faaliyetleriyle tahrip olmakta olan ekosistemin dünyayı ve insanları besleyemeyecek hale gelmekte olduğu;
- Muhtelif teşebbüsler olmakla birlikte kültürler ve medeniyetler arasındaki kriz hiçbir şekilde çözümlenmemiş olup uygun zaman ve zeminlerde muhtelif şekillerde tezahür eden durumun ciddi endişe yarattığı gözlenmektedir.


ÇÖZÜM İÇİN:
Bütün bunların bilincinde olarak Dünya Krizine Bütünsel ve Sağlıklı Çözümler üretmek, Yerküremiz Üzerinde Birlikte Bilgece/Hikmetle Yaşamak üzere bizlere yol göstermek amacı ile dünyanın muhtelif ülkelerinden davet edilen "Örnek Kıdemli Vatandaşlar" 3-6 Aralık 2010 tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelerek ekonomi ve çevre konularında tecrübelerini, geçmiş ve mevcut kültürleri, hikmet ve bilgelik birikimimizi ve yeni önerilerini ortaya koyarak "en iyi uygulamalar"a ışık yakmayı ve çözüm üzerindeki ortak düşüncelerini tüm dünya liderlerine ulaştırılacak bir sonuç bildirgesinde kaleme almayı hedefleyeceklerdir.