2006

TÜRYAK” Andı Sayın Prof.Dr. Talat Halman tarafından kaleme alınmıştır.

Akyurt Vakfı ile birlikte muhtelif etkinlikler düzenlenmiş toplumun saygınlığını kazanmış Kıdemli Vatandaşlarımızla söyleşilerin yapıldığı bir film çekimi gerçekleştirilmiştir. 

Yaşlıların Yaşam Kalitesini Yükseltme Girişiminde aktif görev alınmış ve sekreterya görevi üstlenilmiştir. Muhtelif şekillerde eğitime katkı sağlanmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı birçok etkinliğe katılınmıştır.