2004

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile işbirliği içinde;
 

  • Türkiye’de yaşlılık olgusu konusunda en üst düzeyde bilinç oluşturulması, konuya dikkat çekilmesi,

  • Kaliteli yaşlılık sağlamak üzere toplam kalite çalışması kapsamında eğiticilerin ve bakım personelinin eğitilmesi,

  • Yaşlıların teknolojik yenilikleri tanıması, bilgilendirilmesi, eğitimleri,

  • Kamu ve özel sigorta programlarına yaşlı bakım sigortasının eklenmesi,

  • Toplumsal katılım ve yaşlıların bilgi birikimlerinin genç kuşaklara aktarılması, projelerinin hazırlanmasında çalışmalar yapılmıştır.


Toplumun yaşlılık ve yaşlanma konularında bilinçlenmesini sağlamak amacı ile medyada önemli haberlerin yayınlanmasına öncülük edilmiştir.